کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍و، س‍وزان‌، ۱۹۴۹ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍خ‍ن‌
روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده < = RT - VI - MSDدی اس ام - ۴ - تی آر :>خلاصه متن تجدیدنظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری < اختلال های = اختلال های >روانی
تهران سخن   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴‌چ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی < = 5-MSDدی اس ام ۵>
تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :خیابان زرتشت غربی - بین خیابان 5 و - 6 پلاک 511 روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭د۹‌ف‍لا۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<طبقه بندی = طبقه بندی >و تشخیص اختلالات روان شناختی
کیو، سوزان ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۹ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک