کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر آر.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر آر.
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مدیریت در۳۶ =<سی و شش >ساعت
بیتل ، لستر آر. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک