کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ول‍ک‌، ب‍رن‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍ول‍ک‌، ب‍رن‍ار
 
ناشر:
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کیفرشناسی
بولک ، برنار ؛  تهران مجتمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KJV‬,‭۸۰۵۴‬,‭‌ب۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کیفرشناسی
بولک ، برنار ؛  تهران مجتمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KJV‬,‭۸۰۵۴‬,‭‌ب۸‌ک۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک