کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ول‍ز، ج‍وزف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌س‍ازی‌
 
پدیدآور:
ب‍ول‍ز، ج‍وزف‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی پی
بولز، جوزف ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ب۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک