کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍س‍ازی‌ راه‌ه‍ا -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍س‍ازی‌ راه‌ه‍ا -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دای‍ن‍ز، ن‍ی‍ک‍لاس‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی جزئیات اجرایی محوطه
داینز، نیکلاس تی ؛  تهران موسسه انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۷۷‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک