کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍رام‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رام‍ی‌، ه‍ادی‌،۱۳۱۶-
ب‍ه‍رام‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی :مبانی نظری و فنون کاربردی
بهرامی ، هادی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۹۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ب۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمون های >فرافکنی شخصیت
بهرامی ، هادی ،۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ب۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک