کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍رام‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رام‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل < سازه های = سازه های >بتن آرمه تالیف داود مستوفی نژاد
بهرامی ، سعید، ۱۳۵۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک