کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍رام‌ ن‍ژاد، م‍ه‍س‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍س‍ازی‌ خ‍اک‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رام‌ ن‍ژاد، م‍ه‍س‍ا
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
آرایش بهینه < میکروپایل ها= میکروپایل ها >برای بهبود رفتار پی گسترده واقع بر گروه میکروپایل
بهرام نژاد، مهسا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۷۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک