کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍ارل‍و، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍م‍ال‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۰ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
دا۱۲۳
 
پدیدآور:
ج‍م‍ال‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۰-
ب‍ه‍ارل‍و، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آثار محمدعلی جمال زاده
جمال زاده ، محمدعلی ، ۱۲۷۰- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۵‬,‭آ۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
باد در بادبان
بهارلو، محمد، ۱۳۳۴- ؛  [تهران ] نگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۲‬,‭‍ه۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک