کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ن‍ت‌ ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍ن‍ب‌ ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌( س‌)، ۶- ۶۲ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌
 
پدیدآور:
<ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌= ب‍ن‍ت‌ ال‍ش‍اطی‌>، ع‍ای‍ش‍ه‌
ب‍ن‍ت‌ ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌
 
ناشر:
۲۲ب‍ه‍م‍ن‌
ج‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
با پیامبر
بنت الشاطی ، عایشه ؛  [تهران ] جامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌ب۸۷‌م۶۰۴۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بانوی کربلا زینب دختر زهرا( ع )
<بنت الشاطی = بنت الشاطی >، عایشه ؛  قم ۲۲بهمن   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۲/۲‬,‭‌ب۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک