کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ل‍ی‍ک‍ی‌، ن‍ورم‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ی‍ک‍ی‌، ن‍ورم‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < پژوهش های = پژوهشهای >اجتماعی
بلیکی ، نورمن ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‌ب۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک