کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍لاف‌، ه‍الا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍لاف‌، ه‍الا
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دوربین
بلاف ، هالا ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک