کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ش‍ارت‌: ت‍رم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۱-
 
ناشر:
ب‍ش‍ارت‌: ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته ( ۲و۱)
همتی ، حسن ،۱۳۲۱- ؛  تهران بشارت : ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‍ه۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک