کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- ت‍م‍ری‍ن‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا خ‍ب‍ره‍ا
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍وزل‍ووس‍ک‍ی‌، م‍اری‍ان‌، ۱۹۲۷- ۲۰۰۴ م‌
ن‍ی‍ک‍ل‍ز، ب‍ورل‍ی‌
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد اص‍ل‌، زی‍ن‍ب‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‍ ان‍س‍ان‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول یادگیری حرکت در بسکتبال
نیکلز، بورلی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بدن سازی در بسکتبال
مهندسی ، رضا، گردآورنده و مترجم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌م۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات در بسکتبال
کوزلووسکی ، ماریان ، ۱۹۲۷- ۲۰۰۴ م ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵‬,‭‌ک۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل محتوای اخبار خبرگزاری های رسمی کشور در حوزه بسکتبال از سال ۱۳۹۲ تا۱۳۹۷
عباس نژاد اصل ، زینب ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک