کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍زرگ‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌
 
پدیدآور:
ب‍زرگ‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی تغییرات فصلی نرخ ارز با استفاده از روش درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان
بزرگیان ، احمد ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۷۳،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک