کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳ -- - خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی نامه من
بزرگمهر، جلیل ، ۱۲۹۳- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‌ب۴آ۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک