کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دری‍ای‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ و پ‍ل‍ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ورن‍س‍ن‌، راب‍رت‌ ام‌.، ۱۹۳۸ - م‌.
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
برگی ، خسرو ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ب۴۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >پلها با استفاده از غلافهای فولادی )stekcaJ(
برگی ، خسرو ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی دریا ( هیدرولیک دریا،< سازه های = سازه های >دریایی و مهندسی سواحل )
سورنسن ، رابرت ام .، ۱۹۳۸ - م . ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌س۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک