کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رن‍ت‌ س‍ی‌ ب‍رول‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌-ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌-ت‍ن‍اس‍ب‍ات‌-ت‍رک‍ی‍ب‌
م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‍ت‌ س‍ی‌ ب‍رول‍ی‍ن‌
ب‍رن‍ت‌ س‍ی‌ . ب‍رول‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دید معمار ی - راهبردی به حل مسائل طراحی معماری
برنت سی . برولین ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۴۰‬,‭‌ب۴ د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دید معماری - راهبردی به حل مسائل طراحی معماری
برنت سی . برولین ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۴۰‬,‭‌ب۴ د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معماری زمینه گرا - سازگاری ساختمانهای جدید با قدیم
برنت سی برولین ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۲‬,‭‌ب۴ ‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک