کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد۱۳۱۸-
<س‍ب‍زه‌ پ‍رور= س‍ب‍زه‌پ‍رور>، م‍ج‍ی‍د،۱۳۴۷-
ه‍ری‍س‌، راب‍رت‌ ب‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ت‍رم‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >شبکه ای = شبکه ای >
هریس ، رابرت بلین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷-۷۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‍ه۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل شبکه ، تحقیق در عملیات
اصغرپور، محمدجواد۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه به روش گام به گام همراه با تستهای کارشناسی ارشد
<سبزه پرور= سبزه پرور>، مجید،۱۳۴۷- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۴-۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌س۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک