کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ --ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ --ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
اس‌ .آدام‍ز، ری‍م‍ون‍د
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی آموزشی : به سوی یک چشم انداز کیفی
اس .آدامز، ریموند ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات :به انضمام سوالات چهارجوابی و آزمون کارشناسی ارشد(۱۳۷۲-۱۳۷۸ )با پاسخ کامل
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک