کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ --ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دازگ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ب‍رق‌ --ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
س‍اون‍ی‌
ک‍اظم‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۴۶-
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۰۶-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری الکتریکی
ساونی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۵‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد دستگاههای اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی
کاظمی ، اسدالله ،۱۳۴۶- ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۱‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستگاههای < اندازه گیری = اندازه گیری >
سلطانی ، مسعود، ۱۳۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۱‬,‭‌س۸د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک