کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍درن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍درن‌
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، ف‍روغ‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
شرایط تولید فرهنگ :بررسی < جامعه شناختی = جامعه شناختی >تولید موسیقی مدرن ( پاپ ، راک و رپ )
سجادی ، فروغ ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۴،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک