کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۳۲۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ه‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۳۲۴-
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور، ن‍ش‍ر ب‍ل‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایرانویچ
بربریان ، مانوئل ، ۱۳۲۴- ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۹۸۱‬,‭‌ب۴‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک