کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ت‍ن‌ --ت‍رک‌ خ‍وردگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ن‌ --ت‍رک‌ خ‍وردگ‍ی‌
س‍ده‍ای‌DMC
روس‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ آس‍ف‍ال‍ت‍ی‌ -- ت‍رک‌ خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍راح‍ی‌، آرم‍ی‍ن‌
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، ت‍ارا
اک‍ب‍ری‌، رض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اثر روش تراکم بر میزان قیر بهینه در طرح اختلاط< بتن = بتون >آسفالتی
جراحی ، آرمین ؛  تهران وزارت راه و ترابری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج۴‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترمیم و ترک در بتن و پلهای بتنی ( انواع ترک در بتن و پلهای بتنی )
اکبری ، رضا ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار< لرزه ای = لرزه ای >سدهای DMC با تکیه بر مدل های رفتاری < غیر خطی = غیرخطی >مصالح بدنه
علی یاری ، تارا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۲۷۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک