کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ای‍لاس‌، ری‍چ‍ارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
 
پدیدآور:
ب‍ای‍لاس‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد خرد
بایلاس ، ریچارد ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ب۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک