کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اک‌، پ‍رل‌، ۱۸۹۲- ۱۹۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دا۱۲۳
 
پدیدآور:
ب‍اک‌، پ‍رل‌، ۱۸۹۲- ۱۹۷۳
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریشه در خاک ( نی زنده )
باک ، پرل ، ۱۸۹۲- ۱۹۷۳ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۰۵‬,‭‌ف‍لا۷ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک