کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ره‍ام‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
باهری ، محمد ؛  تهران رهام   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ب۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر حقوق جزای عمومی
باهری ، محمد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ب۲‌ح۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک