کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍اغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍د و س‍دس‍ازی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا--اث‍ر زل‍زل‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍اه‍رطالاری‌،طاه‍ر،۱۳۴۸-
م‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌
 
ناشر:
ب‍اغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی سد
باهرطالاری ،طاهر،۱۳۴۸- ؛  اردبیل باغ اندیشه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اثر زلزله بر سازه های ویژه و اصول بهینه سازی مصرف انرژی در آنها
مشعشعی ، هدایت اله ؛  اردبیل باغ اندیشه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌م۵‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک