کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ازی‍ار، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ب‍ازی‍ار، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دینامیک خاک با نگرش ویژه به مهندسی زلزله
بازیار، محمد حسن ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک