کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -رف‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -رف‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
طری‍ق‍ت‍ی‌ ان‍اری‌، زه‍را
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب کودکان بی سرپرست ۵ تا ۷ سال شهر تهران
طریقتی اناری ، زهرا ؛  علم وفرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک