کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازداری‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازداری‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌
 
پدیدآور:
<خ‍س‍روپ‍ور= خ‍س‍رو پ‍ور>، م‍رج‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه مکانیزم بازداری نهفته در بیماران مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >، پیش و پس از درمان دارویی
<خسروپور= خسرو پور>، مرجان ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک