کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ارگ‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌
 
پدیدآور:
ب‍ارگ‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ج‍ن‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ اسلام
بارگاهی ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد جنوب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ب۲‌ن۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک