کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اخ‌، ری‍چ‍ارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌
ادا۱۲۳
 
پدیدآور:
ب‍اخ‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ب‍اغ‌ ن‍و
داری‍ن‍وش‌
ن‍ش‍ر ب‍ه‍ج‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فراسوی ذهنم
باخ ، ریچارد ؛  تهران دارینوش   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پلی به سوی جاودانگی
باخ ، ریچارد ؛  تهران باغ نو   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پندار( داستان )
باخ ، ریچارد ؛  تهران نشر بهجت   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک