کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ات‍م‍ان‍ق‍ل‍ی‍چ‌، ف‍ری‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌(اس‍لام‌)
 
پدیدآور:
ب‍ات‍م‍ان‍ق‍ل‍ی‍چ‌، ف‍ری‍ور
 
ناشر:
ج‍م‍ه‍وری‌(اس‍دی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیات الهی
باتمانقلیچ ، فریور ؛  تهران جمهوری (اسدی )   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ب۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک