کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حسابداری دولتی ( :شامل بیش از ۴۰۰ سوال چند گزینه ای ، تشریحی و مسائل حل شده )مورد استفاده دانشجویان رشته های حسابداری ...
باباجانی ، جعفر ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۱۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و کنترلهای مالی دولتی
باباجانی ، جعفر ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ب۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و حسابرسی دولتی ( رشته حسابداری )
باباجانی ، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ب۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک