کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍رم‍ح‍ق‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍ران‍ی‌، ه‍رم‍ز، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
رس‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍ر م‍ح‍ق‍ق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اینترنت
اخترمحققی ، حسین ؛  تهران حسین اختر محققی   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تبلیغات
مهرانی ، هرمز، ۱۳۳۳- ؛  تهران رسا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌م۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک