کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍زاک‍س‍ون‌، وال‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اب‍ز -، اس‍ت‍ی‍و -، ۱۹۵۵- ۲۰۱۱ م‌
 
پدیدآور:
ای‍زاک‍س‍ون‌، وال‍ت‍ر
 
ناشر:
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استیو جابز
ایزاکسون ، والتر ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک