کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ص‍ف‍اری‍ان‌، ۲۴۷- ۸۸۵ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ی‍ع‍ق‍وب‌ ل‍ی‍ث‌ ص‍ف‍اری‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، - ۲۶۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ی‍زدان‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ت‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی یعقوب لیث صفار
یزدانیان ، حسین ؛  تهران توس   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۱۵‬,‭‌ی۴ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک