کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ - )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ - )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ای‍ران‌--ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌-- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
م‍وذن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی :آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صفار، محمدجواد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ص۶‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظریات شورای نگهبان :تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه ها و تذکرات ۱۳۵۹-۱۳۸۰
موذنیان ، محمدرضا ؛  تهران شورای نگهبان ، مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک