کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍دز --ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.ای‍دز -ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ای‍دز --ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزاآق‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍ژش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با بیماری ایدز
تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پژشکی جانبازان   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی بابیماری ایدز
میرزاآقایی ، حمید ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک