کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ل‍طی‍ف‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ارون‌، ج‍وئ‍ل‌، ۱۹۳۹ - م‌
م‍ور، م‍ای‍ک‍ل‌، م‌- ۱۹۵۴
م‍ی‍ل‍ز، چ‍ارل‍ز رای‍ت‌،۱۹۶۲-۱۹۱۶
 
ناشر:
ش‍زک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
پ‍ی‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بینش جامعه شناختی : نقدی بر جامعه شناسی آمریکائی
میلز، چارلز رایت ،۱۹۶۲-۱۹۱۶ ؛  تهران شزکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات و امسال اجتماعی ایالات متحده آمریکا
۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سفیدپوستان ابله
مور، مایکل ، م - ۱۹۵۴ ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭E‬,‭۹۰۳‬,‭‌م۸‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<ده =۱۰ > پرسش از دیدگاه جامعه شناسی
شارون ، جوئل ، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۸۵‬,‭‌ش۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک