کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اگ‍ری‌، لاج‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
اگ‍ری‌، لاج‍وس‌
 
ناشر:
ت‍اب‍ان‌
پ‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فن نمایشنامه نویسی
اگری ، لاجوس ؛  تهران تابان   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۶۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬,‭۱۳۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فن داستان و نمایشنامه نویسی
اگری ، لاجوس ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۶۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک