کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اک‍ب‍ری‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توسعه کارآفرینی ، رویکرد آموزشی
اکبری ، کرامت الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک