کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اک‍ا۱۲۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
اک‍ا۱۲۳
ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌
اص‍ول‌ ک‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌
م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ دره‍ای‌ پ‍ش‍ت‍ی‌ ( ه‍ک‍ره‍ا)
پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌ --زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍اوااس‍ک‍ری‍پ‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آی‌ ت‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
پ‍روت‍ک‍ل‌ اس‌ اس‌ ال‌ =lss
پ‍ی‍ک‍رب‍ن‍دی‌ وب‌ آپ‍اچ‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌پ‍ور، ام‍ی‍ن‌
م‍س‍اف‍ر ، م‍ح‍م‍د
ج‍ه‍ان‍گ‍رد، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ف‍لان‍اگ‍ان‌، دی‍وی‍د
ج‍غ‍ت‍ای‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
اح‍س‍ان‍ی‌ ،ام‍ی‍ر
م‍روج‌، م‍ح‍م‍د
س‍ادوس‍ک‍ای‌، ج‍ورج‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ات‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍س‍اف‍ر، م‍ح‍م‍د
خ‍وان‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍د
اری‍ک‍س‍ون‌، ج‍ان‌
آی‍ت‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
پ‍ارس‍ی‌ ای‍ب‍وک‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ ک‍ش‍ور
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر اکسپلویت نویسی : تکنیکهای پایه در اکسپلویت نویسی
اریکسون ، جان ؛  تهران ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی پیرامون هک شبکه های بیسیم
مسافر، محمد ؛  ۲۰۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش < = droW ورد>
مهدی پور، امین ؛  تهران ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای امنیت فناوری اطلاعات
سادوسکای ، جورج ؛  تهران دبیر خانه شورای اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع جیبی جاوا اسکریپت
فلاناگان ، دیوید ؛  پارسی ایبوک   ، ۲۰۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه < = TI آی تی >
تهران صدا و سیما   ، ؟۱۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
جهانگرد، نصرالله ؛  تهران دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شاخص ها و فرایند ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی انقلاب فرهنگی ، هیات نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی ؛  تهران شورای عالی انقلاب فرهنگی   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی پیرامون درهای پشتی سیستمها( امنیت شبکه )
مسافر ، محمد ؛  ۲۰۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک در 1+N روز
احسانی ،امیر ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کارگزار وب آپاچی
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تصویری تجهیزات شبکه
۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آدن و آدم : به همراه تاریخچه ای درباره شبکه های عصبی مصنوعی
جغتایی ، عبدالرضا ؛  مولف   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویندوز ملنیوم
شرکت پویشگران جوان ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهمترین نقاط آسیب پذیر لینوکس و یونیکس
شریفی ، امیرحسین ؛  ۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش زبان سی شارپ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم < = LSS اس اس ال >،امضای دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه
مروج ، محمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها
آیت ، ناصر ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نرم افزارهای آزاد/متن باز
خوانساری ، محمد ؛  شورای عالی انفورماتیک کشور   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی میانای کاربر گرافیکی فارسی
شورای عالی انفورماتیک   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4