کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اوک‍ل‍ی‌ دوگ‍ال‍وی‌، آل‍ب‍ری‍ک‌، ۱۹۱۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍طرن‍ج‌ -- ب‍ازی‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اوک‍ل‍ی‌ دوگ‍ال‍وی‌، آل‍ب‍ری‍ک‌، ۱۹۱۱-
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شطرنج مقدماتی
اوکلی دوگالوی ، آلبریک ، ۱۹۱۱- ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۳۱۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ش۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک