کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اول‍ی‍وری‍و ف‍راری‌، آن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اول‍ی‍وری‍و ف‍راری‌، آن‍ا
 
ناشر:
دس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی کودکان و مفاهیم آن
اولیوریو فراری ، آنا ؛  تهران دستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک