کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍واع‌ ادب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ان‍واع‌ ادب‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -- زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رآن‌ -- ق‍ص‍ه‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
پ‍روی‍ن‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌،- ۱۳۴۸
ژن‍ت‌، ژرار، ۱۹۳۰ - م‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۴۱-
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍س‍ت‍ر
س‍خ‍ن‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اس‍ات‍ی‍د و دروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ردوس‌
ن‍دای‌ آری‍ان‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انواع ادبی
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵/۵‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی در ادبیات فارسی ( اجتماعیات در ادبیات فارسی )
ستوده ، هدایت الله ؛  تهران ندای آریانا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۱‬,‭‌س۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بر ساحل سخن :آیین < درست نویسی = درستنویسی >و شیوانگاری همراه با تجربه های قلمی و دانستنی های ادبی
حسینی ، سیدابوالقاسم ، ۱۳۴۱- ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ح۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل عناصر ادبی و هنری داستانهای قرآن
پروینی ، خلیل ،- ۱۳۴۸ ؛  تهران فرهنگ گستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۸‬,‭‌پ۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تخیل و بیان :نقد زبانشناختی
ژنت ، ژرار، ۱۹۳۰ - م ؛  تهران bتلفن ناشر :46309372190 ،آدرس ناشر :تهران - سخن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵‬,‭ژ۹‌ت۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک