کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ف‍ی‍س‌، پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌، س‍ری‌ زم‍ان‍ی‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ت‍ح‍رک‌، ات‍ورگ‍رس‍ی‍و، ن‍رخ‌ ارز، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ف‍ی‍س‌، پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌، س‍ری‌ زم‍ان‍ی‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ت‍ح‍رک‌، ات‍ورگ‍رس‍ی‍و، ن‍رخ‌ ارز، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
 
پدیدآور:
ش‍م‍س‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
<پیش بینی = پیش بینی >نرخ ارز با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی ( انفیس )
شمس ، مسعود ؛  علم و فرهنگ علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۲۰،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک