کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ان‍ص‍اف‌پ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اف‌پ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ف‍ک‍ر روز
زوار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان
انصاف پور، غلامرضا ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کامل فرهنگ فارسی یا فرهنگ دری برای ملل ایرانی :تاجیک ، افغان ، خوارزم ، فارسی زبانان از بنگال و هند و پاکستان تا قفقاز و آسیای غربی کرد)
انصاف پور، غلامرضا ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک