کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ان‍ص‍اری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
 
ناشر:
آی‍ن‍دگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سوالات و پاسخنامه ی تشریحی دوره های دکترای هنر ویژه رشته های پژوهش هنر، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر، هنر اسلامی از سال ۱۳۹۰ تا۱۳۹۲
انصاری ، مهدی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۶۵۲۵، ۶۶۴۹۸۵۲۸ ،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خیابان دانشگاه - خیابان شهدای ژاندارمری پلاک - 85 واحد 11 آیندگان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۲۳۶‌س۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک